Βελτίωση του Σχεδίου Γεωργικής Ασφάλισης

Κατάθεση προτάσεων νόμου του Ηλία Μυριάνθους προς όφελος των γεωργών που προνοούν:

  • Το πόρισμα για την εκτίμηση των ζημιών που συντάσσεται από εκτιμητές τους οποίους εξουσιοδοτεί ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης, να ολοκληρώνεται και να υποβάλλεται στον πιο πάνω οργανισμό εντός 48 ωρών από τη διενέργεια της εκτίμησης.
  • Βελτίωση του Σχεδίου Γεωργικής Ασφάλισης με τρόπο ώστε να καλύπτει:
  • (α) την κάλυψη και των ζημιών από σφοδρό άνεμο και πολυομβρία στις πατάτες, (β) την αύξηση των συντελεστών αποζημίωσης του παγετού και της ανομβρίας, (γ) τον περιορισμό των ετών για τα οποία επιβάλλεται επιβάρυνση λόγω καθυστέρησης στην πληρωμή των ασφαλίστρων, και (δ) με την προσθήκη Πίνακα στον οποίο περιλαμβάνεται το ύψος του ασφάλιστρου το οποίο θα καταβάλλεται από τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα στον Οργανισμό.