Τερματισμό της καταβολής του ετήσιου τέλους ύψους €350 από όλες τις εγγεγραμμένες εταιρείες

Κατάθεση πρότασης νόμου του Ηλία Μυριάνθους  που προνοεί τερματισμό της καταβολής του ετήσιου τέλους ύψους €350 από όλες τις εγγεγραμμένες εταιρείες.