Θεσμοθέτηση Επιτρόπου Προστασίας Καταναλωτών

Κατάθεση πρότασης νόμου του Ηλία Μυριάνθους για θεσμοθέτηση Επιτρόπου Προστασίας Καταναλωτών, με στόχο τη διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της ασφάλειας, της υγείας και των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των καταναλωτών και την ενίσχυση της θέσης των καταναλωτών και της επιρροής τους στην αγορά.