Το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας να λαμβάνεται μόνο από οικογένειες με ετήσιο εισόδημα μέχρι τις €49.000

Πρόταση νόμου του Ηλία Μυριάνθους που προνοεί το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας να το λαμβάνουν μόνο οικογένειες με ετήσιο εισόδημα μέχρι τις €49.000 (και όχι μέχρι €89.000 όπως ίσχυε), με περιουσιακά στοιχεία που δεν υπερβαίνουν τις €600.000 και με καταθέσεις που δεν ξεπερνούν τις €50.000. Η πρόταση ψηφίστηκε το 2018.