Αξίες, Αρχές και Ιδεολογία

Η ΕΔΕΚ είναι σύγχρονο πολιτικό Κόμμα που αγωνίζεται για τις πανανθρώπινες αξίες: την ειρήνη, την ελευθερία, την ισότητα, την οικονομική δικαιοσύνη, την κοινωνική αλληλεγγύη, την πρόοδο και την ευημερία. Πεμπτουσία της ιδεολογίας της ΕΔΕΚ είναι μια κοινωνία δίκαιη στην οποία ο άνθρωπος, η ποιότητα ζωής και το περιβάλλον, το δικαίωμα στην εργασία, η υγεία, η παιδεία και ο πολιτισμός, να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων. Η ΕΔΕΚ αντιλαμβάνεται και θεωρεί την οικονομία της αγοράς και την κοινωνική αλληλεγγύη σε μια αδιάζευκτη σχέση, την πρώτη ως το πλαίσιο της οικονομικής ανάπτυξης και τη δεύτερη ως τον παράγοντα εξισορρόπησης των κοινωνικών ανισοτήτων και ως το βασικό πρότυπο κοινωνικής συμπεριφοράς. Το Κόμμα εισάγει τη μεταρρύθμιση ως βασικό εργαλείο για κοινωνική εξέλιξη και σύγχρονο κράτος. Η ΕΔΕΚ αποδέχεται τις αρχές της Σοσιαλδημοκρατίας όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί με τους αγώνες των λαών και εκφράζονται από το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα και τη Σοσιαλιστική Διεθνή, προσαρμοσμένες πάντοτε στη σύγχρονη Κυπριακή πραγματικότητα.

Αγωνίζεται για τη διάδοση και εμπέδωση των ιδεών της Σοσιαλδημοκρατίας, για την απελευθέρωση της πατρίδας μας, για την ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία και την κοινωνική δικαιοσύνη, στο πλαίσιο μιας σύγχρονης δημοκρατικής πλουραλιστικής κοινωνίας, θέτοντας κατά τρόπο ισορροπημένο στο επίκεντρο των σκέψεων  και ενεργειών του τον άνθρωπο και το καλό του κοινωνικού συνόλου. Ξεχωριστή θέση στο σύστημα αξιών της ΕΔΕΚ κατέχουν οι θέσεις στο Κυπριακό, του οποίου η λύση επιβάλλεται να θεμελιωθεί στον πλήρη σεβασμό των αρχών του διεθνούς δικαίου και στη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ΕΔΕΚ επιλέγει τον ειρηνικό δρόμο για τη λύση του κυπριακού προβλήματος και γι΄ αυτό τον σκοπό θα διεκδικήσει την αρωγή της διεθνούς κοινότητας και θα κινητοποιεί, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, το διεθνή παράγοντα. Ειδικότερα η ΕΔΕΚ εργάζεται για μια ισχυρή Ενωμένη Κύπρο σε μια ειρηνική, δημοκρατική, ελεύθερη πολιτικά ισχυρή και κοινωνικά δίκαιη Ενωμένη Ευρώπη. Συμμετέχει ενεργά σε όλες τις προσπάθειες για ενίσχυση των λειτουργιών και των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Στο διεθνές πεδίο η ΕΔΕΚ καταδικάζει κάθε μορφή εκμετάλλευσης των λαών και υποστηρίζει πλήρως τα δικαιώματα των λαών για αυτοδιάθεση. Οι Σοσιαλδημοκράτες πρέπει να εργάζονται πάντοτε υπέρ της οικοδόμησης ειρηνικών διεθνών σχέσεων. Η ΕΔΕΚ αγωνίζεται για μια δίκαιη κατανομή του εθνικού εισοδήματος και του πλούτου στον πλανήτη, στα έθνη, στις κοινωνικές τάξεις και στους πολίτες.

Η ΕΔΕΚ αγωνίζεται για την οικονομική ανάπτυξη σεβόμενο το περιβάλλον και τις ισορροπίες του πλανήτη. Ενισχύει τις πρωτοβουλίες των πολιτών, που υπερασπίζονται το φυσικό περιβάλλον, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και τα δικαιώματα των καταναλωτών, εφόσον αυτές οι πρωτοβουλίες είναι στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πολιτικής του Κόμματος. Ενισχύει τις πρωτοβουλίες για τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, για την ανάπτυξη του πολιτισμού μας καθώς και τη σύγχρονη και ατομική δημιουργία. Αγωνίζεται επίσης για την ορθολογική ανάπτυξη της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας.

Η ΕΔΕΚ ιεραρχεί στις προτεραιότητές του το κοινωνικό συμφέρον υπεράνω του δικού του συμφέροντος, και θα αγωνίζεται για την προώθηση και την υπεράσπισή- του ανεξαρτήτως πολιτικού κόστους. Βασική επιδίωξη της ΕΔΕΚ θα είναι ο διαρκής εκσυγχρονισμός του ευρύτερου δημόσιου τομέα και ιδιαίτερα η προαγωγή της αξιοκρατίας, της ορθολογιστικής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος, τη διαφάνεια και τον πραγματικό έλεγχο των δημοσίων οικονομικών και, τέλος την καταπολέμηση κάθε μορφής πελατειακών σχέσεων.

Η ΕΔΕΚ επιδιώκει την προάσπιση των δικαιωμάτων των λαών και της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η ΕΔΕΚ επιδιώκει την αποκέντρωση κάθε πολιτικής εξουσίας, με ενίσχυση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με την ανάλογη διάθεση οικονομικών πόρων από την κεντρική εξουσία στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Το Καταστατικό υιοθετεί πλήρως την Κατάθεση Αρχών της 19ης Φεβρουαρίου 2000 και την αναγορεύει ως το υπ΄ αριθμό ένα ιδρυτικό κείμενο πολιτικών θέσεων της ΕΔΕΚ. Οι πολιτικές θέσεις υπόκεινται σε διαρκή εξέλιξη από τα αντίστοιχα όργανα της ΕΔΕΚ. Δεν υπόκεινται στους όρους τροποποίησης των υπολοίπων διατάξεων του Καταστατικού.