Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
  • Δημοσιοποίηση στον διαδικτυακό χώρο «Εξάντας» όλων των ερευνών που γίνονται και αφορούν σκάνδαλα, ευνοϊκή μεταχείριση, φαινόμενα διαπλοκής δημοσίων λειτουργών και αξιωματούχων, φαινόμενα διαφθοράς κ.ά. ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες ποιες από αυτές τις έρευνες έχουν ολοκληρωθεί, ποιος τις διεξάγει και ποιο αποτέλεσμα προέκυψε.
  • Διαδικτυακή πληρωμή απευθείας στις δημόσιες υπηρεσίες και στους ημικρατικούς οργανισμούς στους οποίους οι πολίτες καταβάλλουν τέλη ή φορολογίες και όχι μέσω της ιστοσελίδας της jcc όπου καταβάλλεται επιπλέον τέλος από τον οργανισμό.
  • Επέκταση των κρατικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών και κύρια αυτών που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών όπως είναι οι υπηρεσίες που προσφέρει το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Εργασίας. Απλοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και σύσταση επαρχιακών γραφείων ή υπηρεσιών παροχής σχετικής υποστήριξης προς τους πολίτες που αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο.
  • Οι δημόσιες υπηρεσίες να εντάξουν στις ιστοσελίδες τους την υπηρεσία διαδικτυακής συνομιλίας με τους πολίτες για άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά τους και στις ενδεχόμενες απορίες που θα έχουν για την πορεία ενός αιτήματος, για ένα επίδομα κ.ά.