Καταστατικό

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Πολιτική Ταυτότητα

Άρθρο 01: Όνομα του Κόμματος
Άρθρο 02: Έδρα του Κόμματος
Άρθρο 03: Έμβλημα και Σφραγίδα του Κόμματος
Άρθρο 04: Πολιτική Οικογένεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Αξίες - Στόχοι - Λειτουργία

Άρθρο 05: Αξίες, Αρχές, και Ιδεολογία
Άρθρο 06: Ερμηνευτική Διάταξη
Άρθρο 07: Εσωκομματική Δημοκρατία
Άρθρο 08: Ισοτιμία της Ψήφου και Εκλογή Οργάνων
Άρθρο 09: Η Έννοια των Αντιπροσώπων
Άρθρο 10: Εκπροσώπηση Γυναικών
Άρθρο 11: Εκπροσώπηση Νεολαίας
Άρθρο 12: Εκπροσώπηση Οργανώσεων Εξωτερικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Μέλη

Άρθρο 13: Προϋποθέσεις Εγγραφής
Άρθρο 14: Διαδικασία Εγγραφής Μελών
Άρθρο 15: Υποχρεώσεις του Μέλους
Άρθρο 16: Δικαιώματα του Μέλους
Άρθρο 17: Απώλεια Ιδιότητα Μέλους και Διεκδίκηση Επανεγγραφής
Άρθρο 18: Δεοντολογικά Ζητήματα - Κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Διοικητική Οργάνωση και Λειτουργία

Άρθρο 19: Αρχές Εσωτερικής Λειτουργίας
Άρθρο 20: Όργανα του Κόμματος
Άρθρο 21: Θεματικές Επιτροπές
Άρθρο 22: Τοπική Οργάνωση
Άρθρο 23: Περιφερειακή Οργάνωση
Άρθρο 24: Επαρχιακή Συνδιάσκεψη
Άρθρο 25: Επαρχιακή Επιτροπή
Άρθρο 26: Κεντρική Επιτροπή
Άρθρο 27: Πολιτικό Γραφείο
Άρθρο 28: Πολιτική Γραμματεία
Άρθρο 29: Κεντρικό Οργανωτικό Γραφείο (Κ.Ο.Γ.)
Άρθρο 30: Παγκύπριο Συνέδριο
Άρθρο 31: Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο (Ε.Π.Σ)
Άρθρο 32: Καταστατικό Συνέδριο (Κ.Σ)
Άρθρο 33: Μητρώο Μελών του Κόμματος (Μ.Μ.Κ)
Άρθρο 34: Επιτροπή Διαπιστευτηρίων Συνεδρίου (Ε.Δ.Σ.)

Άρθρο 35: Προσυνεδριακές Συσκέψεις

Άρθρο 36: Δημοσιότητα και Διαφάνεια

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αξιωματούχοι και όροι Εντολής

Άρθρο 37: Κεντρικοί Αξιωματούχοι του Κόμματος
Άρθρο 38: Εκλογή Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου και Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρου
Άρθρο 39: Ο/Η Πρόεδρος
Άρθρο 40: Αναπληρωτής Πρόεδρος και Αντιπρόεδροι
Άρθρο 41: Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής
Άρθρο 42: Γενικός Διευθυντής
Άρθρο 43: Αντικατάσταση Αξιωματούχων
Άρθρο 44: Κομματικά και Πολιτειακά Αξιώματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Κοινοβουλευτισμός

Άρθρο 45: Κοινοβουλευτική Ομάδα
Άρθρο 46: Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Οικονομικά

Άρθρο 47: Γραμματέας Οικονομικού
Άρθρο 48: Επιτροπή Οικονομικών
Άρθρο 49: Επαγγελματικό Πολιτικό και Γραφειακό Προσωπικό.
Άρθρο 50: Οικονομικοί Πόροι
Άρθρο 51: Οικονομική Διαφάνεια - Κοινωνική Λογοδοσία - Δημοσιότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Ειδικές Διατάξεις

Άρθρο 52: Εκλογή Αξιωματούχων
Άρθρο 53: Κώδικας Δεοντολογίας
Άρθρο 54: Περιορισμός θητειών
Άρθρο 55: Εσωτερικά Δημοψηφίσματα
Άρθρο 56: Κοινωνία των Πολιτών - Εθελοντισμός - Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Συμπληρωματικά Άρθρα

Άρθρο 57: Τροποποίηση του Καταστατικού
Άρθρο 58: Ερμηνεία Καταστατικού
Άρθρο 59: Καταστατική Έγκριση

 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Πολιτική Ταυτότητα


Άρθρο 01: Όνομα του Κόμματος

Η ΕΔΕΚ Σοσιαλιστικό Κόμμα, είναι πολιτικό Κόμμα που ιδρύθηκε το 1969 από τον Βάσο Λυσσαρίδη.

Άρθρο 02: Έδρα του Κόμματος

Η έδρα του Κόμματος βρίσκεται στη Λευκωσία.

Άρθρο 03: Έμβλημα και Σφραγίδα του Κόμματος

1.      Έμβλημα του Κόμματος είναι η γροθιά με το στάχυ και το γρανάζι. Η γροθιά συμβολίζει τη δύναμη και την ενότητα του λαού. Το στάχυ και το γρανάζι εκατέρωθεν της γροθιάς  συμβολίζουν τους δύο βασικούς πυλώνες της Κυπριακής Οικονομίας τη δεκαετία του 1960, τη γεωργία και τη βιομηχανία.

2.      Η σφραγίδα του Κόμματος περιλαμβάνει το όνομα και το έμβλημα.

3.      Εκτός από το έμβλημα του Κόμματος μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται και τα εμβλήματα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος και της Σοσιαλιστικής Διεθνούς.

Άρθρο 04: Πολιτική Οικογένεια

Η ΕΔΕΚ είναι πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος και της Σοσιαλιστικής Διεθνούς.

Η ΕΔΕΚ συνεργάζεται με τα άλλα Ευρωπαϊκά Σοσιαλδημοκρατικά ή Σοσιαλιστικά Κόμματα, μέλη του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος και συμμετέχει στις συζητήσεις για τη διαμόρφωση των πολιτικών θέσεων και προτάσεων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Αξίες - Στόχοι - Λειτουργία


Άρθρο 05: Αξίες, Αρχές και Ιδεολογία

Η ΕΔΕΚ ως ένα σύγχρονο σοσιαλιστικό Κόμμα:

Αγωνίζεται για τις πανανθρώπινες αξίες: την ειρήνη, την ελευθερία, την ισότητα, την οικονομική δικαιοσύνη, την κοινωνική αλληλεγγύη, την πρόοδο και την ευημερία. Πεμπτουσία της ιδεολογίας του Κόμματος είναι μια δίκαιη κοινωνία, η οποία να διασφαλίζει στους πολίτες  ποιότητα ζωής, το δικαίωμα στην εργασία, την υγεία, την παιδεία. Το περιβάλλον και ο πολιτισμός βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων της.

Αντιλαμβάνεται και αντιμετωπίζει την οικονομία της αγοράς και την κοινωνική αλληλεγγύη ως μια αδιάζευκτη σχέση, την πρώτη ως το πλαίσιο της οικονομικής ανάπτυξης και τη δεύτερη ως τον παράγοντα εξισορρόπησης των κοινωνικών ανισοτήτων. Θεωρεί τη μεταρρύθμιση ως βασικό εργαλείο για κοινωνική εξέλιξη και εκσυγχρονισμό του κράτους.

Αποδέχεται τις Σοσιαλιστικές αρχές, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί με τους αγώνες των λαών, προσαρμοσμένες πάντοτε στη σύγχρονη Κυπριακή πραγματικότητα.

Αγωνίζεται για την απελευθέρωση της ημικατεχόμενης πατρίδας μας, για την ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία και την κοινωνική δικαιοσύνη, στο πλαίσιο μιας σύγχρονης δημοκρατικής πλουραλιστικής κοινωνίας, θέτοντας κατά τρόπο ισορροπημένο στο επίκεντρο των σκέψεων  και ενεργειών της τον άνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο.

Κεντρική θέση στο σύστημα αξιών της κατέχουν οι θέσεις στο Κυπριακό, του οποίου η λύση επιβάλλεται να θεμελιωθεί στη βάση του πλήρους σεβασμού των αρχών του διεθνούς δικαίου και της κατοχύρωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Επιλέγει τον ειρηνικό δρόμο για τη λύση του Κυπριακού προβλήματος και γι΄ αυτό τον σκοπό διεκδικεί την αρωγή της διεθνούς κοινότητας και κινητοποιεί, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, τον διεθνή παράγοντα. Ειδικότερα εργάζεται για μια ισχυρή Ελεύθερη και Ενωμένη Κύπρο σε μια ειρηνική, δημοκρατική, ελεύθερη πολιτικά ισχυρή και κοινωνικά δίκαιη Ενωμένη Ευρώπη.

Συμμετέχει ενεργά σε όλες τις προσπάθειες για ενίσχυση των λειτουργιών και των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο διεθνές πεδίο καταδικάζει κάθε μορφή εκμετάλλευσης των λαών και υποστηρίζει πλήρως τα δικαιώματα των λαών για αυτοδιάθεση. Οι Σοσιαλιστές πρέπει να εργάζονται πάντοτε υπέρ της οικοδόμησης ειρηνικών διεθνών σχέσεων.

Αγωνίζεται για μια δίκαιη κατανομή του εθνικού εισοδήματος και του πλούτου του πλανήτη, στα έθνη, στις κοινωνικές τάξεις και στους πολίτες.

Αγωνίζεται για την οικονομική ανάπτυξη σεβόμενη το περιβάλλον και τις ισορροπίες του πλανήτη.

Ενισχύει τις πρωτοβουλίες των πολιτών, που υπερασπίζονται το φυσικό περιβάλλον, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Αναλαμβάνει και ενισχύει πρωτοβουλίες για τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, για την ανάπτυξη του πολιτισμού μας  και επενδύει στη σύγχρονη ατομική δημιουργία.

Επενδύει στην ορθολογική ανάπτυξη της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας.

Ιεραρχεί στις προτεραιότητές της το κοινωνικό συμφέρον υπεράνω του στενού κομματικού συμφέροντος, αγωνίζεται για την προώθηση και την υπεράσπισή του, ανεξαρτήτως πολιτικού κόστους.

Βασική επιδίωξή της είναι ο διαρκής εκσυγχρονισμός του ευρύτερου δημόσιου τομέα, η προαγωγή της αξιοκρατίας, της ορθολογιστικής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος, η διαφάνεια, ο ουσιαστικός έλεγχος των δημοσίων οικονομικών, η καταπολέμηση της διαφθοράς  και, τέλος, η καταπολέμηση κάθε μορφής πελατειακής σχέσης.

Επιδιώκει την προάσπιση των δικαιωμάτων των λαών και της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Επιδιώκει την αποκέντρωση της πολιτικής εξουσίας, με ενίσχυση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με την ανάλογη διάθεση οικονομικών πόρων από την κεντρική εξουσία στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Οι πολιτικές θέσεις και οι λεπτομέρειές τους υπόκεινται σε διαρκή εξέλιξη από τα αντίστοιχα όργανα του Κόμματος και δεν υπόκεινται στους όρους τροποποίησης των υπολοίπων διατάξεων του Καταστατικού.

Άρθρο 06: Ερμηνευτική Διάταξη

Στο παρόν καταστατικό, οι ακόλουθοι όροι, ανεξαρτήτως ενικού ή πληθυντικού ή γένους, ερμηνεύονται ως παρακάτω:

«Αξιωματούχοι» και «αξιωματούχοι Κόμματος», περιλαμβάνονται οι: Πρόεδρος, Αναπληρωτής Πρόεδρος, Α’ και Β’ Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Κ.Ε και Πρόεδροι Επαρχιακών  Επιτροπών.

«Επαγγελματικό προσωπικό»: αφορά τους εργοδοτούμενους, ανεξαρτήτως τίτλου, επί πλήρους ή μερικής απασχόλησης από το Κόμμα ή τις συνδεδεμένες με αυτό οργανώσεις και περιλαμβάνει τους ωρομίσθιους και τους παρέχοντες υπηρεσίες επ’ αμοιβή σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει το Κόμμα.

«Κόμμα» ή «ΕΔΕΚ»: έχουν την ίδια έννοια, αυτήν της «ΕΔΕΚ Σοσιαλιστικό Κόμμα»

«Πολιτειακό Αξίωμα»: περιλαμβάνει τους Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Υπουργούς, και όλους τους εκλεγμένους εκπροσώπους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

«Συλλογικά Όργανα»: Περιλαμβάνει το τακτικό και έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο, την Κεντρική Επιτροπή, το Πολιτικό Γραφείο και τις Επαρχιακές Επιτροπές.

Άρθρο 07: Εσωκομματική Δημοκρατία

Η ΕΔΕΚ ως σύγχρονο πολιτικό κόμμα:

Κατοχυρώνει την ελευθερία των ιδεολογικών και πολιτικών αναζητήσεων και προτάσεων, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο των καταστατικών προνοιών και με σεβασμό προς τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων.

Διασφαλίζει την ισοτιμία όλων των μελών της, όσον αφορά την απρόσκοπτη συμμετοχή τους στις διαδικασίες και στην υποβολή και υποστήριξη των προτάσεών τους.

Παρέχει σε όλα τα μέλη της το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα, επιτροπές και αξιώματα του Κόμματος. Το δικαίωμα αυτό περιορίζεται μόνο από τις διαδικασίες, τις πρόνοιες και τις εξαιρέσεις που εισάγει το παρόν καταστατικό.

Διασφαλίζει την τυπική και ουσιαστική δημοκρατία. Όλες οι εσωτερικές διαδικασίες εφαρμόζονται με βάση τις τυπικές καταστατικές πρόνοιες.                                                                              

Η ουσιαστική δημοκρατία διασφαλίζεται με το δικαίωμα του κάθε μέλους στο λόγο και τον αντίλογο, με βαρόμετρο την ισχύ των θέσεων και των επιχειρημάτων του και όχι τη θέση του στο Κόμμα.

Ενθαρρύνει τη σύγκλιση και τη σύνθεση απόψεων και την εξ αυτής διαμόρφωση συλλογικών προτάσεων και αποφάσεων.

Υιοθετεί την αρχή της ενιαίας δράσης του Κόμματος. Ορίζει αυτήν την αρχή ως:                            α) Την εποικοδομητική συνδρομή των μελών στη διαμόρφωση μιας ενιαίας πολιτικής γραμμής, θέσεως και στάσεως, β) Την επικράτηση της θέσεως της πλειοψηφίας ως της επίσημης θέσης του Κόμματος, γ) Τον σεβασμό της επίσημης θέσης από τους υποστηρικτές της εκάστοτε μειοψηφούσας άποψης, δ) Την υποχρέωση όλων των μελών και οργανώσεων να ενεργούν για την υλοποίηση των αποφάσεων του Κόμματος και των οργάνων του και να υπερασπίζονται τις επίσημες θέσεις της στο δημόσιο διάλογο. Από την υποχρέωση αυτή δεν απαλλάσσεται κανένα μέλος του Κόμματος. Αντίθετα όλα τα μέλη του Κόμματος είναι υποχρεωμένα να ενεργούν (δραστηριοποιούνται) για την πλήρη εφαρμογή - υλοποίηση των αποφάσεων του Κόμματος.

Υπεραμύνονται της ενότητας του Κόμματος. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία, εντός αυτού, οργανωμένων ομάδων με δική τους ξεχωριστή δομή, λειτουργία και πειθαρχία.

Αναγνωρίζει το δικαίωμα έκφρασης της διαφωνίας μέλους ή μελών συλλογικών οργάνων του Κόμματος σε εφαρμογή της αρχής της διαφάνειας. Ειδικότερα: α) Πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης κάθε άποψη μπορεί να δημοσιοποιείται εντός και εκτός του Κόμματος, β) Μετά τη λήψη απόφασης κάθε μέλος που είχε διαφωνήσει με αυτή, δικαιούται αν θεωρεί τη διαφωνία του ουσιώδη, να δημοσιοποιεί τις απόψεις του, το συντομότερο δυνατό και ουχί αργότερα των επτά (7) ημερών.

Αναγνωρίζει το δικαίωμα στα απλά μέλη του Κόμματος, που δεν συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, να διατυπώνουν, με σεβασμό και πολιτική ευπρέπεια, δημόσια κριτική επί αυτών των αποφάσεων.

Άρθρο 08: Ισοτιμία της Ψήφου και Εκλογή Οργάνων

1.      Η ΕΔΕΚ λειτουργεί με βάση τις δημοκρατικές διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα της δομής της, σύμφωνα με την αρχή της ισοτιμίας της ψήφου για το σύνολο των μελών της.

2.      Η εκλογή όλων των μελών των Οργάνων και των αντιπροσώπων είναι μυστική. Η εκπροσώπηση μελών σε Συλλογικά Όργανα ή Συνελεύσεις, με πληρεξούσιο δεν επιτρέπεται. Κάθε μέλος που συμμετέχει στα Συλλογικά Όργανα, Συνδιασκέψεις ή σε Συνελεύσεις, διαθέτει μία μόνο ψήφο.

3.      Η εκπροσώπηση των Επαρχιακών Οργανώσεων στις Συνδιασκέψεις, Συνελεύσεις και στα Συνέδρια του Κόμματος είναι ανάλογη με τον αριθμό των μελών, ο οποίος καθορίζεται από το Π.Γ.

Άρθρο 09: Η Έννοια των Αντιπροσώπων

Οι αντιπρόσωποι των Επαρχιακών Οργανώσεων σε Συνελεύσεις, Συνδιασκέψεις και Συνέδρια, οφείλουν να μεταφέρουν τις απόψεις- αποφάσεις των Οργάνων που τους εξέλεξαν. Παράλληλα έχουν το δικαίωμα να εκθέτουν και τις δικές τους απόψεις. Είναι ελεύθεροι να διαμορφώσουν την τελική τους γνώμη επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 10: Εκπροσώπηση Γυναικών

Βασική επιδίωξη της ΕΔΕΚ είναι η συμμετοχή και εκπροσώπηση των γυναικών, σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσής της. Γι’ αυτό τον σκοπό κατοχυρώνεται, προσωρινά και μέχρι την τελική κατάκτηση της πλήρους ισότητας, η εκπροσώπηση στα συλλογικά όργανα σε ποσοστό τουλάχιστον 30%, εφόσον αυτό είναι δυνατό.

Άρθρο 11: Εκπροσώπηση Νεολαίας

Η Νεολαία ΕΔΕΚ λειτουργεί στο πλαίσιο της αυτονομίας της, ως προς το Κόμμα, στη βάση του καταστατικού της και των συνεδριακών της αποφάσεων. Στο πλαίσιο σύνδεσης του νεολαιίστικου κινήματος με την ΕΔΕΚ, ο εκάστοτε πρόεδρος της νεολαίας συμμετέχει στο Πολιτικό Γραφείο και στην Πολιτική Γραμματεία. Επιπρόσθετα εξασφαλίζεται στα μέλη της Νεολαίας, τα οποία είναι άνω των 18 ετών, για συμμετοχή στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος σε ποσοστό 15%.

Άρθρο 12: Εκπροσώπηση Οργανώσεων Εξωτερικού

Οι οργανώσεις εξωτερικού εκπροσωπούνται στο Συνέδριο του Κόμματος με μέγιστο ποσοστό 3% του συνολικού αριθμού των συνέδρων. Ο συνολικός αριθμός των εκπροσώπων εξωτερικού  διαμοιράζεται στις χώρες ή πόλεις παραμονής των συγκεκριμένων εκπροσώπων ανάλογα με τον αριθμό μελών της οργάνωσης εξωτερικού.

Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων εξωτερικού συμμετέχουν ως υπεράριθμοι.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΛΗ


Άρθρο 13: Προϋποθέσεις Εγγραφής

Μέλος της ΕΔΕΚ μπορεί να γίνει κάθε Κύπριος πολίτης ή υπήκοος χώρας μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας που έχει μόνιμη κατοικία στην Κύπρο και συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας του νοουμένου ότι:

1.      Αποδέχεται το Καταστατικό, τις διακηρυγμένες αρχές και τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Κόμματος.

2.      Δεν συμμετέχει ή δεν προσφέρει τις υπηρεσίες του σε άλλο πολιτικό Κόμμα, ή προωθεί με οποιοδήποτε τρόπο άλλο πολιτικό κόμμα ή άλλους υποψήφιους ανεξάρτητους ή όχι, Κινήματος ή σχηματισμού της Κύπρου, ή δεν συμμετέχει σε οργανώσεις που από τη φύση και τη δομή τους έρχονται σε αντίθεση με τις αρχές και το καταστατικό της ΕΔΕΚ.

3.      Δεν έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση για ατιμωτικό αδίκημα ή αδίκημα διαφθοράς.

Άρθρο 14: Διαδικασία Εγγραφής Μελών

Για την  εγγραφή μέλους ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:

1.      Υποβάλλεται έντυπη ή ηλεκτρονική αίτηση στην Επαρχιακή Επιτροπή ή Τοπική Οργάνωση όπου ευρίσκεται η κατοικία του/της αιτητή/τριας ή στα Κεντρικά Γραφεία του Κόμματος η οποία και παραπέμπεται άμεσα στην Γενική Διεύθυνση για χειρισμό. 

2.      Οι αιτήσεις εγγραφής παραλαμβάνονται από τη Γενική Διεύθυνση, η οποία τις μελετά σε συνεννόηση με τις Επαρχιακές και Τοπικές  Επιτροπές και εντός τριάντα (30) ημερών τις υποβάλλει για έγκριση ή απόρριψη στο Πολιτικό Γραφείο.

3.      Ο Γενικός Διευθυντής ενημερώνει γραπτώς την οικεία Επαρχιακή και Τοπική Επιτροπή για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης εγγραφής του μέλους, καθώς επίσης και τον αιτητή/τρια.

Άρθρο 15: Υποχρεώσεις του Μέλους

Το μέλος του Κόμματος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

1.      Να αγωνίζεται για τη διάδοση των αρχών, της πολιτικής και του προγράμματος του Κόμματος καθώς και την οργανωτική επιτυχία των στόχων του. Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις των οργάνων του Κόμματος και να τηρεί τις πρόνοιες του καταστατικού.

2.      Να ασκεί σωστή και υπεύθυνη κριτική με αίσθημα αυτοκριτικής και με πνεύμα ειλικρίνειας και αλληλοσεβασμού.

3.      Να πληρώνει την ετήσια συνδρομή του (πλην των στρατιωτών, φοιτητών και ανέργων) για να θεωρείται ενεργό μέλος, να συμμετέχει ενεργά στις διάφορες δραστηριότητες του Κόμματος και να συμβάλει αποτελεσματικά στην υλοποίηση των οικονομικών πλάνων της οργάνωσης του. Σημειώνεται πως μόνο αν έχει πληρωμένη την ετήσια συνδρομή του, πριν την οποιαδήποτε εκλογική εσωκομματική διαδικασία, μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα για οποιονδήποτε κομματικό αξίωμα ή να ψηφίσει σε εσωκομματικές εκλογές. 

4.      Να πραγματώνει με τη δημόσια δράση και τη συμπεριφορά του, τις αρχές και τις αξίες που εμπνέουν το Κόμμα και να συμβάλει στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του. Να ενεργοποιείται στο χώρο όπου δραστηριοποιείται σε κοινωνικά, περιβαλλοντικά και συνδικαλιστικά κινήματα/ομάδες/φορείς, σύμφωνα με τις ευαισθησίες και τις επιλογές του, εφόσον φυσικά αυτά δεν αντιστρατεύονται τους στόχους του Κόμματος.

Άρθρο 16: Δικαιώματα του Μέλους

Το μέλος του Κόμματος έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

1.      Να εκλέγει τα όργανα και τους αξιωματούχους του Κόμματος και να εκλέγεται σ’ αυτά. Το δικαίωμα να εκλέγει όργανα αλλά και να εκλέγεται ως αντιπρόσωπος                 (σε συνέδριο αντιπροσώπων) το αποκτά αφού περάσουν έξι (6) μήνες από την εγγραφή του στο Κόμμα.

2.      Να συμμετέχει στη χάραξη της πολιτικής γραμμής, στρατηγικής και τακτικής του Κόμματος, και να διατυπώνει ελεύθερα τις απόψεις επί όλων των θεμάτων.

3.      Να διατυπώνει ελεύθερα και σε συνθήκες διαφάνειας τις απόψεις του στο στάδιο της συζήτησης ενός θέματος. Έχει επίσης δικαίωμα να διατυπώνει ανοιχτά τυχόν διαφωνία του σε απόφαση που έχει παρθεί κάτω από τις προϋποθέσεις της εσωκομματικής δημοκρατίας όπως περιγράφονται στο Άρθρο 7.

Άρθρο 17: Απώλεια ιδιότητας Μέλους και Διεκδίκηση Επανεγγραφής

Κάθε μέλος δικαιούται να υποβάλει σε έντυπη και/ή ηλεκτρονική μορφή την παραίτησή του προς την αρμόδια Επαρχιακή Επιτροπή και/ή προς τα Κεντρικά Γραφεία του Κόμματος. Η απώλειά της ιδιότητας ενεργοποιείται αυτόματα.                                             

Η ιδιότητα του Μέλους χάνεται αυτόματα σε περιπτώσεις όπου:

1.      Κατέρχεται ως υποψήφιος σε εκλογική διαδικασία με άλλο κόμμα ή κίνημα ή συνδυασμό.

2.      Υποστηρίζει δημόσια υποψήφιο άλλου κόμματος ή κινήματος ή συνδυασμού.

3.      Υποστηρίζει δημόσια άλλο κόμμα ή κίνημα ή συνδυασμό.

4.      Καταφέρεται κατ΄ εξακολούθηση από τα ΜΜΕ ή ΜΚΔ εναντίον του Κόμματος ή/και αποφάσεων του Κόμματος ή/και αξιωματούχων του Κόμματος, κατά παράβαση των προνοιών των Άρθρων 7 και 15 του παρόντος καταστατικού.

5.      Προβαίνει δημόσια σε ενέργειες οι οποίες πλήττουν την αξιοπιστία και/ή την εικόνα του Κόμματος.

6.      Έχει καταδικαστεί για αδίκημα ατιμωτικό ή διαφθοράς.

7.      Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις ενημερώνεται το Πολιτικό Γραφείο για την ενεργοποίηση της συγκεκριμένης καταστατικής πρόνοιας, το οποίο και ενημερώνει τον/τους επηρεαζόμενο/ους.

8.      Οποιοσδήποτε έχει απωλέσει την ιδιότητα μέλους μπορεί να διεκδικήσει επανεγγραφή, κατόπιν αίτησής του, σύμφωνα με τα Άρθρα 13 και 14, μετά από παρέλευση ενός έτους.

Άρθρο 18: Δεοντολογικά Ζητήματα-Κυρώσεις

Η εξέταση καταγγελιών εναντίον μελών και αξιωματούχων του Κόμματος, οι οποίες είναι σε αντίθεση προς τις διατάξεις του Καταστατικού, την πολιτική δεοντολογία, την ενότητα του Κόμματος, την εκτέλεση των καθηκόντων των αξιωματούχων, τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων και τη συμπεριφορά κομματικών υποψηφίων για δημόσια αξιώματα, πρέπει να εξασφαλίζει τα ελάχιστα δικαιώματα της φυσικής δικαιοσύνης, το δικαίωμα ακρόασης και την αρχή της αμεροληψίας.

Πιο συγκεκριμένα:

1.      Οι καταγγελίες σε βάρος αξιωματούχου ή μέλους του Κόμματος για πειθαρχικά παραπτώματα θα πρέπει να είναι επώνυμες και γραπτές και να απευθύνονται στον Γραμματέα της Κ.Ε, ο οποίος θα τις υποβάλει άμεσα στο Π.Γ για εξέταση.

2.      Οι καταγγελίες σε βάρος Μέλους του Κόμματος ή αξιωματούχου για πειθαρχικά παραπτώματα ή/και αντιδεοντολογική συμπεριφοράς εξετάζονται από το Πολιτικό Γραφείο, το οποίο, αφού τις εξετάσει, αποφασίζει είτε να τις αρχειοθετήσει, είτε να ορίσει 3μελή Πειθαρχική Επιτροπή (Π.Ε.) για περαιτέρω διερεύνηση.

3.      Η Π.Ε. αποτελείται από μέλη του Π.Γ και προεδρεύει αξιωματούχος που ορίζεται ειδικά για αυτό τον σκοπό.

4.      Η Π.Ε αφού ακούσει τόσο τον/τους καταγγέλλων/όντες όσο και τον/τους καταγγελλόμενο/ους ετοιμάζει πόρισμα το οποίο παραδίδει στον Γραμματέα της Κ.Ε, ο οποίος το καταθέτει άμεσα στο Π.Γ.

5.      Το Π.Γ. αφού μελετήσει το πόρισμα της Π.Ε. αποφασίζει είτε να αρχειοθετήσει την υπόθεση, είτε να λάβει απόφαση για την επιβολή ποινής.

Το Πολιτικό Γραφείο λαμβάνει την απόφασή του με μυστική ψηφοφορία. Στις επιβαλλόμενες ποινές περιλαμβάνονται οι εξής:

1.      Γραπτή Επίπληξη

2.      Αναστολή της ιδιότητας Μέλους για χρονικό διάστημα που θα αποφασίσει το Π.Γ.

3.      Προσωρινή καθαίρεση αξιωματούχου ή/και μέλους Συλλογικού Οργάνου ή/και μέλους του Κόμματος.

4.      Οριστική καθαίρεση αξιωματούχου ή/και μέλους Συλλογικού Οργάνου ή/και κατόχου οποιασδήποτε θέσης στο Κόμμα.

5.      Οριστική αποβολή ή/και διαγραφή μέλους από το Μητρώο Μελών του Κόμματος.

6.      Μπορεί να επιβληθούν ποινές και πέραν της μίας συνδυαστικά.

7.      Σε περίπτωση διαφωνίας, αξιωματούχου ή/και μέλους Συλλογικού Οργάνου ή/και μέλους του Κόμματος έχει δικαίωμα να εφεσιβάλει την απόφαση μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ποινής. Την τελική απόφαση θα τη λάβει η Κεντρική Επιτροπή στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της με μυστική ψηφοφορία. Η Κεντρική Επιτροπή έχει δικαίωμα να επικυρώσει ή να ακυρώσει την απόφαση του Πολιτικού Γραφείου και/ή να διαφοροποιήσει την/τις ποινή/ές.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Διοικητική Οργάνωση και Λειτουργία


Άρθρο 19: Αρχές Εσωτερικής Λειτουργίας

Οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων λαμβάνονται σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές:

1.      Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του οργάνου, εφ’ όσον αυτό βρίσκεται σε απαρτία, εκτός από εκείνες για τις οποίες το καταστατικό καθορίζει πως απαιτείται ειδική πλειοψηφία ή διαφορετικά.

2.      Ένα όργανο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται στην έναρξη της συνεδρίασης το 50%+1  τουλάχιστον των μελών του. Σε περίπτωση αποχώρησης μελών κατά τη διάρκεια της συνεδρίας η απαρτία διατηρείται.

3.      Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρία του συγκεκριμένου οργάνου αναβάλλεται για 1 μέχρι 7 μέρες και η επανάληψή της βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκόμενων μελών.

Οι αποφάσεις των οργάνων πρέπει να είναι σύμφωνες με:

1.      Το Καταστατικό και τις Αρχές του Κόμματος.

2.      Τις κατευθυντήριες γραμμές των Συνεδρίων.

3.      Τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής

Άρθρο 20: Όργανα του Κινήματος

Τα Κεντρικά Όργανα του Κόμματος είναι τα εξής:

1.      Παγκύπριο Συνέδριο

2.      Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο

3.      Καταστατικό Συνέδριο

4.      Κεντρική Επιτροπή

5.      Πολιτικό Γραφείο

 

Τα Επαρχιακά Όργανα του Κόμματος είναι τα εξής:

1.      Επαρχιακή Συνδιάσκεψη

2.      Επαρχιακή Επιτροπή

Τα Τοπικά Όργανα του Κόμματος είναι τα εξής:

1.      Περιφερειακή Συνέλευση

2.      Περιφερειακή Επιτροπή

3.      Τοπική Συνέλευση

4.      Τοπική Επιτροπή

Άρθρο 21: Θεματικές Επιτροπές (Θ.Ε.)

1.      Οι Θεματικές Επιτροπές όπως και τα Γραφεία στελεχώνονται από πολιτικά πρόσωπα και τεχνοκράτες με ειδικές γνώσεις στον τομέα της Θεματικής.

2.      Σκοπό έχουν την μελέτη θεμάτων που αφορούν τους συγκεκριμένους τομείς πολιτικής και την διαμόρφωση προτάσεων προς το Π.Γ.

Οι Θ.Ε. και τα Γραφεία υποστηρίζουν το κοινοβουλευτικό έργο για θέματα της αρμοδιότητάς τους. Ο Γραμματέας της Θ.Ε. έχει την ευθύνη να παρουσιάζει δημόσια τις προτάσεις της που εγκρίνονται από το Π.Γ. και υιοθετούνται ως πολιτική του Κόμματος.

3.      Για τις Θεματικές Επιτροπές υιοθετείται οργανωτικό έγγραφο που εγκρίνεται από την Κ.Ε.. Τα μέλη της Θ.Ε. επιλέγονται από τον Γραμματέα της και είναι υπό την έγκριση του Π.Γ.. Όλα τα μέλη της Κ.Ε. και του Π.Γ. υποχρεούνται να συμμετέχουν σε μία τουλάχιστον Θ.Ε..

Άρθρο 22: Τοπική Οργάνωση (Τ.Ο.)

1.      Η Τοπική Οργάνωση είναι μορφή οργανωτικής ανάπτυξης του Κόμματος η οποία συστήνεται και λειτουργεί σε γεωγραφικό επίπεδο.

2.      Η Τοπική Οργάνωση ασχολείται με τοπικά, πολιτικά και οργανωτικά θέματα μέσα στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών που καθορίζουν τα ανώτερα συλλογικά όργανα του Κόμματος. Η Τοπική Οργάνωση συνέρχεται όποτε τη συγκαλέσει η Τοπική Επιτροπή σε συνεννόηση με την αρμόδια Επαρχιακή Επιτροπή και τουλάχιστον μια φορά κάθε τρεις μήνες.

3.      Η Τοπική Οργάνωση κάθε (δύο) 2 χρόνια εκλέγει από 5 μέχρι 9 μέλη της Τοπικής Επιτροπής (Τ.Ε.), η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, τον Οργανωτικό (ή και μέχρι έξι μέλη). Η Τοπική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά κάθε (δύο) 2 μήνες.

4.      Στην ύπαιθρο η Τοπική Οργάνωση εδράζεται στα όρια της κοινότητας στην οποία λειτουργεί.

5.      Στους Δήμους όλες οι Τοπικές Οργανώσεις που λειτουργούν στο γεωγραφικό πλαίσιο του κάθε Δήμου συστήνουν την Περιφερειακή Οργάνωση στην οποία μετέχουν όλα τα μέλη των αντίστοιχων Τοπικών Οργανώσεων.

Άρθρο 23: Περιφερειακή Οργάνωση (Π.Ο.)

1.      Η Περιφερειακή Οργάνωση συστήνεται και λειτουργεί στα γεωγραφικά όρια του Δήμου ή των συμπλεγματοποιημένων Κοινοτήτων στην ύπαιθρο και αποτελείται από το σύνολο των Τοπικών Οργανώσεων και κατ’ επέκταση των μελών της αντίστοιχης γεωγραφικής περιοχής.

2.      Η Περιφερειακή Οργάνωση  εκλέγει κάθε 2 χρόνια σε ξεχωριστή ψηφοφορία τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο και τον Περιφερειακό Οργανωτικό. Μαζί με τους Προέδρους των Τοπικών Οργανώσεων της Περιφέρειας αποτελούν την Περιφερειακή Επιτροπή.

3.      Οι Π.Ο έχουν καθήκον την προώθηση των αποφάσεων του Κόμματος στην περιφέρεια ευθύνης τους, την μελέτη των τοπικών προβλημάτων και την οργάνωση παρεμβάσεων για την σωστή επίλυση τους.

Άρθρο 24: Επαρχιακή Συνδιάσκεψη (Ε.Σ.)

1.      Οι Επαρχιακές Συνδιασκέψεις αποτελούνται από το σύνολο των Περιφερειακών Οργανώσεων και των Τοπικών Οργανώσεων (και κατ’ επέκταση των μελών που ανήκουν σε αυτές) που λειτουργούν στα γεωγραφικά όρια της αντίστοιχης επαρχίας. Μπορούν να συνέλθουν ως ολομέλεια ή δια αντιπροσώπων με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.

2.      Η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη αποτελεί το ανώτατο όργανο της Επαρχίας και συνέρχεται τακτικά κάθε χρόνο. Στο πλαίσιο της ετήσιας Επαρχιακής Συνδιάσκεψης ο Πρόεδρος και ο Οργανωτικός της Επαρχιακής Επιτροπής, καταθέτουν απολογισμό δράσης του προηγούμενου χρόνου και υποβάλλουν πρόγραμμα δραστηριοτήτων.

Συνέρχεται έκτακτα για να ασχοληθεί με συγκεκριμένα θέματα όταν:

1.      Αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή ή το Πολιτικό Γραφείο.

2.      Ζητηθεί από την Ε.Ε. και επικυρωθεί από το Πολιτικό Γραφείο.

3.      Σε περίπτωση που παραιτηθεί τουλάχιστον το 1/2 των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής, προκηρύσσονται εκλογές για όλες τις θέσεις συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, του Αν. Προέδρου και του Οργανωτικού για ανάδειξη νέας Επαρχιακής Επιτροπής.

Η Τακτική Εκλογική Επαρχιακή Συνδιάσκεψη συγκαλείται πριν το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο του Κόμματος με ημερήσια διάταξη που περιλαμβάνει:

1.      Απολογισμό δράσης της απερχόμενης Επαρχιακής Επιτροπής.

2.      Εκλογές για την ανάδειξη της νέας Επαρχιακής Επιτροπής.

3.      Εκλογές για ανάδειξη αριθμού μελών της Κεντρικής Επιτροπής σύμφωνα με το Άρθρο 26 του καταστατικού.

4.      Η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη εκλέγει με ξεχωριστή μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, τον Οργανωτικό της Επαρχιακής Επιτροπής και τα υπόλοιπα -μέχρι δεκατέσσερα (14)- μέλη της Ε.Ε.

Άρθρο 25: Επαρχιακή Επιτροπή (Ε.Ε.)

1.      Η Επαρχιακή Επιτροπή αποτελείται από  (έντεκα) 11 μέχρι (δεκαεπτά) 17 μέλη και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή πρόεδρο, τον Επαρχιακό Οργανωτικό και τα υπόλοιπα μέλη.

2.      Η Επαρχιακή Επιτροπή συνέρχεται σε τακτική συνεδρία κάθε δεκαπέντε (15) μέρες και έκτακτα όποτε τη συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τα μισά (1/2) μέλη της. Στις συνεδρίες της πρέπει να καλούνται και να παρευρίσκονται οι Βουλευτές, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Σχολικοί Έφοροι του Κόμματος, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 26: Κεντρική Επιτροπή (Κ.Ε.)

1.      Η Κεντρική Επιτροπή αποτελεί το ανώτερο καθοδηγητικό όργανο του Κόμματος μεταξύ δύο συνεδρίων.

2.      Οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής είναι δεσμευτικές για όλα τα συλλογικά όργανα, τις οργανώσεις και τα μέλη του Κόμματος. Δεν αναιρούν και δεν πρέπει να βρίσκονται σε αντίθεση με τις συνεδριακές αποφάσεις.

3.      Η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής αποτελείται τουλάχιστον από (80) μέλη ως εξής:

·         Πρόεδρος,

·         Αναπληρωτής Πρόεδρος,

·         Α’ και Β’ Αντιπρόεδρος,

·         Δεκαεπτά (17)  Μέλη, τα οποία εκλέγονται στο Τακτικό Εκλογικό Συνέδριο,

·         Οι έξι (6) Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών,

·         Πρόεδρος της Νεολαίας ΕΔΕΚ,

·         Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Γυναικείας Κίνησης,

·         Πρόεδρος της Νέας Αγροτικής,

·         Πενήντα (50) μέλη που εκλέγονται από τις Επαρχιακές Συνδιασκέψεις, οι οποίες πραγματοποιούνται πριν το Παγκύπριο Συνέδριο,

4.      Η κάθε Επαρχιακή Οργάνωση εκλέγει για την Κεντρική Επιτροπή 6 - 12 μέλη αφού ληφθεί υπόψη το τελευταίο εκλογικό αποτέλεσμα και ο αριθμός των μελών της κάθε Επαρχίας. Ο αριθμός καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή κατά την προκήρυξη του Τακτικού Συνεδρίου.

5.      Οι Βουλευτές, οι Υπουργοί και ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος για όσον χρόνο κατέχουν το αξίωμα, καθώς και οι εκπρόσωποι των πέντε μεγαλύτερων Περιφερειακών Οργανώσεων της υπαίθρου, των Κομματικών Οργανώσεων Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Μ. Βρετανίας και όσων άλλων Οργανώσεων Εξωτερικού αριθμούν πέραν των 50 μελών συμμετέχουν στην Κ.Ε. ως υπεράριθμα μέλη με δικαίωμα ψήφου.

6.      Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Προέδρου, Αν. Προέδρου και Αντιπροέδρων, οι οποίοι  αποτυγχάνουν να εκλεγούν, αλλά έχουν συγκεντρώσει ποσοστό πέραν του 20% των ψήφων, εκλέγονται αυτόματα τακτικά μέλη της Κ.Ε. Ο αριθμός τους περιλαμβάνεται στα δεκαεπτά (17) μέλη που εκλέγονται σύμφωνα με την πρόνοια του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

7.      Η Κεντρική Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρία εκλέγει τον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής και σε ενιαία ψηφοφορία επτά (7) μέλη του Πολιτικού Γραφείου.

8.      Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες ή έκτακτα όταν το ζητήσουν γραπτώς στον Γραμματέα της Κ.Ε το 1/3 των μελών της ή ο Πρόεδρος του Κόμματος.

9.      Οι Γραμματείς των Θεματικών Επιτροπών, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Οικονομικός Γραμματέας υποβάλλουν απολογισμό δραστηριοτήτων κάθε έτος για το προηγούμενο έτος, καθώς επίσης πρόγραμμα δραστηριοτήτων για το επόμενο έτος. Αντίγραφο αυτών των εκθέσεων αποστέλλεται σε όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.

10.  Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής υποχρεούνται να συμμετέχουν σε Θεματική Επιτροπή παραγωγής πολιτικής ή αντίστοιχο Γραφείο, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να έχουν ενεργό συμμετοχή και δράση στην Τοπική Οργάνωση (Τ.Ο.) που ανήκουν.

Άρθρο 27: Πολιτικό Γραφείο (Π.Γ.)

1.      Το Πολιτικό Γραφείο είναι η ανώτατη πολιτική και εκτελεστική αρχή του Κόμματος, όπως αυτή καθορίζεται από τις αποφάσεις των Συνεδρίων και της Κεντρικής Επιτροπής. Συντονίζει, επιβλέπει και καθοδηγεί όλες τις κομματικές οργανώσεις σε όλα τα επίπεδα της ζωής του Κόμματος. Είναι υπεύθυνο για την αντιμετώπιση τρεχόντων προβλημάτων του Κόμματος και το αντιπροσωπεύει σε όλες τις εκδηλώσεις.

Το Πολιτικό Γραφείο αποτελείται από είκοσι ένα (21) μέλη ως ακολούθως:

·         Πρόεδρος

·         Αναπληρωτής Πρόεδρος

·          Α΄ και Β’ Αντιπρόεδρος

·         Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής

·         Πρόεδροι Επαρχιακών Επιτροπών

·         Πρόεδρο Νεολαίας ΕΔΕΚ

·         Πρόεδρος Σοσιαλιστικής Γυναικείας Κίνησης

·         Πρόεδρος Νέας Αγροτικής Κίνησης, και

·         Επτά (7) εκλεγμένα μέλη από την Κ.Ε                   

2.      Στο Πολιτικό Γραφείο συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές, οι Υπουργοί, ο Γενικός Διευθυντής, ο Γραμματέας Οικονομικού, ο Γραμματέας Τύπου και Επικοινωνίας και ο/η επικεφαλής των Μαζικών Οργανώσεων (που δεν εκπροσωπούνται ως τακτικά μέλη στο Π.Γ.) ή εκπρόσωπός του/της.

3.      Το Πολιτικό Γραφείο συνεδριάζει τακτικά κάθε 2 εβδομάδες και έκτακτα όποτε το ζητήσει ο Πρόεδρος ή το 1/3 των μελών του από τον Γραμματέα της Κ.Ε.

4.      Το Πολιτικό Γραφείο ορίζει μετά από εισήγηση του Προέδρου, τους Γραμματείς Οικονομικού, Διεθνών Σχέσεων, Κλαδικών Οργανώσεων, Τύπου και Επικοινωνίας και των  Θεματικών Οργανώσεων.

5.      Το Π.Γ. μία φορά το χρόνο ή όποτε κριθεί αναγκαίο, με ευθύνη του Γραμματέα και του Προέδρου του Κόμματος, καταθέτει έκθεση δράσης σε τακτική συνεδρίαση της Κ.Ε.

Άρθρο 28: Πολιτική Γραμματεία (Π.Γρ.)

1.      Το Πολιτικό Γραφείο ορίζει Πολιτική Γραμματεία η οποία έχει την ευθύνη της καθημερινής πολιτικής διαχείρισης και τον συντονισμό των πολιτικών παρεμβάσεων.

2.      Αποτελείται από τον Πρόεδρο του Κόμματος, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, τον Α΄ και Β΄ Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, τον Γενικό Διευθυντή, τον Υπεύθυνο του οργανωτικού γραφείου, τον Γραμματέα Επικοινωνίας τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο ή  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον Πρόεδρο της Νεολαίας ΕΔΕΚ, την Πρόεδρο της Γυναικείας Κίνησης, τον Πρόεδρο της Νέας Αγροτικής Κίνησης και δύο άλλα μέλη που ορίζονται από το Πολιτικό Γραφείο μετά από εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος.

Άρθρο 29: Κεντρικό Οργανωτικό Γραφείο (Κ.Ο.Γ)

Το Κεντρικό Οργανωτικό Γραφείο έχει ευθύνη για:

1.       Την οργανωτική ανάπτυξη του Κόμματος.

2.       Την κινητοποίηση των μελών του Κόμματος.

3.       Την κατάρτιση και υλοποίηση οργανωτικών προγραμμάτων.

4.       Την συνεργασία σε οργανωτικό επίπεδο με τις Μαζικές Οργανώσεις του Κόμματος.

5.       Τη μελέτη και την επίλυση οργανωτικών προβλημάτων

Το Κεντρικό Οργανωτικό Γραφείο αποτελείται από:

1.      Τον υπεύθυνο Οργανωτικού Γραφείου

2.      Τους Επαρχιακούς Οργανωτικούς

3.      Τους Οργανωτικούς των Μαζικών Οργανώσεων και

4.      Τον Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων

Στο Κεντρικό Οργανωτικό Γραφείο μετέχει και ο Γενικός Διευθυντής.

Άρθρο 30: Παγκύπριο Συνέδριο (Π.Σ.)

1.      Το Παγκύπριο Συνέδριο είναι η ανώτατη αρχή και το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του Κόμματος.

2.      Συγκαλείται τακτικά κάθε πέντε (5) χρόνια εντός του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί τις Βουλευτικές εκλογές.

3.      Το Παγκύπριο Συνέδριο είναι Συνέδριο Ολομέλειας.

4.      Η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του Προέδρου, του Αν. Προέδρου, του Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρου και των δεκαεπτά (17) μελών της Κ.Ε, πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα του Συνεδρίου τόσο στις επαρχίες όσο και στο εξωτερικό.

5.      Οι εκλογικές διαδικασίες και οι λεπτομέρειές τους προτείνονται από το Π.Γ. και εγκρίνονται από την Κ.Ε.

6.      Η προκήρυξη του συνεδρίου πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον τέσσερεις (4) μήνες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησής του και το συνεδριακό υλικό να δίνεται στις Τοπικές Οργανώσεις τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν.

7.      Του Παγκύπριου Συνεδρίου προεδρεύει τριμελές (3) προεδρείο το οποίο εκλέγεται από το Συνέδριο.

8.      Το Παγκύπριο Συνέδριο εξετάζει και εγκρίνει την έκθεση δράσης της Κεντρικής Επιτροπής, τον οικονομικό απολογισμό, καθορίζει την πολιτική και τακτική του Κόμματος και τέλος εξετάζει την οργανωτική κατάσταση του Κόμματος.

9.      Οι αποφάσεις του Παγκύπριου Συνεδρίου είναι δεσμευτικές για όλα τα Όργανα και τα μέλη του Κόμματος, οι δε πολιτικές αποφάσεις είναι δεσμευτικές και για τις Μαζικές, Συνδικαλιστικές/Επαγγελματικές Οργανώσεις του Κόμματος.

Άρθρο 31: Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο (Ε.Π.Σ)

1.       Το Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο μπορεί να είναι συνέδριο Ολομέλειας ή Αντιπροσώπων. Η σύνθεση του καθορίζεται από το Π.Γ. Στους σύνεδρους πρέπει να περιλαμβάνονται και τα μέλη της Κ.Ε, των Επαρχιακών Επιτροπών, οι Πολιτειακοί Αξιωματούχοι, καθώς και αναλογικός αριθμός από κάθε Επαρχιακή και Μαζική Οργάνωση.

2.       Συγκαλείται έκτακτα όποτε το ζητήσει η πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής (γραπτώς ή με απόφαση σε συνεδρία που βρίσκεται σε απαρτία), ή ο Πρόεδρος του Κόμματος ή γραπτώς το 1/3 του συνόλου των μελών του Κόμματος, εφόσον καταθέσουν γραπτή αίτηση στον Γραμματέα της Κ.Ε. και ο κατάλογος των υπογραφών υποβληθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

3.       Η προκήρυξη του Έκτακτου Παγκύπριου Συνεδρίου πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστο τέσσερις (4) μέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησής του και να ανακοινώνεται η ημερήσια διάταξη.

4.       Του Έκτακτου Παγκύπριου Συνεδρίου προεδρεύει ο Πρόεδρος του Κόμματος.

5.       Οι αποφάσεις του Έκτακτου Παγκύπριου Συνεδρίου είναι δεσμευτικές για όλα τα Όργανα και τα μέλη του Κόμματος.

Άρθρο 32: Καταστατικό Συνέδριο (Κ.Σ)

1.       Το Καταστατικό συνέδριο είναι συνέδριο Ολομέλειας.

2.       Η προκήρυξη του Καταστατικού Συνεδρίου πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησής του.

3.       Του Καταστατικού Συνεδρίου προεδρεύει ο Πρόεδρος του Κόμματος.

4.       Συγκαλείται με απόφαση Τακτικού ή Έκτακτου Συνεδρίου, ή της Κεντρικής Επιτροπής με απόλυτη πλειοψηφία (50% +1 ψήφο του συνόλου των μελών ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών).

Άρθρο 33: Μητρώο Μελών του Κόμματος (Μ.Μ.Κ)

1.       Tην ευθύνη φύλαξης και προστασίας του Μητρώου Μελών έχει ο Πρόεδρος ή άλλος αξιωματούχος ο οποίος και ορίζεται από το Πολιτικό Γραφείο για τον σκοπό αυτό.

2.       Το Πολιτικό Γραφείο με εισήγηση του Προέδρου ορίζει το άτομο το οποίο θα τηρεί το Μητρώο Μελών του Κόμματος.

3.       Η ημερομηνία εγγραφής μέλους στο Μητρώο Μελών θεωρείται η ημερομηνία παράδοσης της αίτησης στην Επαρχιακή Επιτροπή ή στα Κεντρικά Γραφεία. 

4.       Το Μητρώο Μελών τηρείται και φυλάσσεται στα Κεντρικά Γραφεία του Κόμματος και υπερισχύει όλων των άλλων μητρώων μελών.

5.       Σε περίπτωση εκλογών το Μητρώο Μελών παραδίδεται από τον Πρόεδρο του Κόμματος  στην Ε.Δ.Σ. σύμφωνα με το Άρθρο 34.

Άρθρο 34: Επιτροπή Διαπιστευτηρίων Συνεδρίου (Ε.Δ.Σ.)

1.      Η Κεντρική Επιτροπή με εισήγηση του Πολιτικού Γραφείου με την προκήρυξη του Τακτικού Εκλογικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 29, διορίζει και Τριμελή (3) Επιτροπή Διαπιστευτηρίων Συνεδρίου.

2.      Στην Ε.Δ.Σ. μπορούν να διορίζονται μέλη του Κόμματος με ακαδημαϊκά ή και επαγγελματικά προσόντα εγνωσμένου κύρους, τα οποία δεν προτίθενται να διεκδικήσουν θέση αξιωματούχου ή Μέλους της Κ.Ε. στο συνέδριο. Ένα/μια τουλάχιστον εκ των τριών μελών της Επιτροπής πρέπει να είναι νομικός.

3.      Η Ε.Δ.Σ. έχει την ευθύνη να παραλάβει από τον Πρόεδρο του Κόμματος, εντός επτά (7) ημερών, από την προκήρυξη του συνεδρίου, το Μητρώο Μελών.

4.      Να ανακοινώσει ότι δέχεται ενστάσεις από μέλος/η του Κόμματος μέσα σε χρονικό διάστημα που η ίδια θα καθορίσει (δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις επτά (7)  ημερολογιακές μέρες), μέσα στον πρώτο μήνα από την προκήρυξη του Συνεδρίου.

5.      Αφού μελετήσει τις υποβληθείσες ενστάσεις, καταρτίζει σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού, οριστικώς και αμετακλήτως το τελικό Μητρώο Μελών.

6.      Εκδίδει ταυτότητες συνέδρων, οι οποίες φέρουν ειδική σφραγίδα του συνεδρίου και μονογραφή τουλάχιστον δύο εκ των τριών μελών, οι οποίες παραδίδονται στους συνέδρους πριν από την έναρξη του συνεδρίου.

Νοείται ότι οι εκδοθείσες από την Ε.Δ.Σ. ταυτότητες Συνέδρων, αποτελούν απαραίτητο προσωπικό τεκμήριο για συμμετοχή στις ψηφοφορίες για τις αποφάσεις του συνεδρίου καθώς και για την ψηφοφορία για την εκλογή αξιωματούχων και μελών της Κ.Ε..

7.      Η Ε.Δ.Σ. παραδίδει πιστό αντίγραφο του τελικού Μητρώου Μελών στον/στην Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής αμέσως μετά τον διορισμό του/της από το Συνέδριο, για αξιόπιστη οργάνωση και έλεγχο της εκλογικής διαδικασίας του συνεδρίου.

Άρθρο 35: Προσυνεδριακές Συσκέψεις

1.      Μετά την προκήρυξη του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου, γίνονται προσυνεδριακές συσκέψεις σε όλες τις Τοπικές ή/και Περιφερειακές Οργανώσεις υπό την εποπτεία των Επαρχιακών Επιτροπών. Οι προσυνεδριακές συσκέψεις ολοκληρώνονται τουλάχιστον δύο βδομάδες πριν από την πραγματοποίηση του Παγκύπριου Συνεδρίου.

2.      Με ευθύνη των Προέδρων των Επαρχιακών Επιτροπών, τηρούνται πρακτικά των προσυνεδριακών  συσκέψεων, τα οποία  κοινοποιούνται εντός μιας εβδομάδας από την πραγματοποίησή των στον Γραμματέα της Κ.Ε. του Κόμματος.

Άρθρο 36: Δημοσιότητα και Διαφάνεια

1.      Κάθε απόφαση ή πράξη Οργάνου του Κόμματος, δημοσιοποιείται με ευθύνη του Οργάνου στον διαδικτυακό τόπο του Κόμματος.

2.      Η υποχρέωση δημοσιότητας ισχύει και για τα πρακτικά συνεδριάσεων κάθε Συλλογικού Οργάνου του Κόμματος. Η εξαίρεση εφαρμογής της συγκεκριμένης πρόνοιας, επιτρέπεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του.

3.      Το διαδίκτυο αποτελεί βασικό μέσο διαφάνειας με τη δημοσιοποίηση των εργασιών, δραστηριοτήτων, των απόψεων των μελών και των αποφάσεων των Οργάνων του Κόμματος.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αξιωματούχοι και όροι Εντολής


Άρθρο 37: Κεντρικοί Αξιωματούχοι του Κόμματος

Κεντρικοί Αξιωματούχοι του Κόμματος είναι οι ακόλουθοι: Πρόεδρος, Αναπληρωτής Πρόεδρος, Α΄ και Β΄ Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής.

Άρθρο 38: Εκλογή Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου και Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρου

1.      Κάθε μέλος που έχει συνεχή και ενεργή παρουσία τα τελευταία 5 χρόνια στην κομματική δράση μπορεί να διεκδικήσει εκλογή για τις θέσεις Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Κόμματος. Δεν μπορεί όμως να διεκδικήσει ταυτόχρονα δύο θέσεις.

2.      Για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τη θέση του Προέδρου, του Αναπληρωτή και των δύο Αντιπροέδρων απαιτείται ενυπόγραφη στήριξη από δέκα (10) μέλη του Κόμματος.

3.      Η εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται σε δύο γύρους σε περίπτωση που  οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από δύο και κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν εξασφαλίστηκε από κανένα υποψήφιο το 50% συν μία ψήφος.

4.      Οι δύο Αντιπρόεδροι εκλέγονται σε ενιαία ψηφοφορία. Οι σύνεδροι έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν μόνο ένα υποψήφιο. Εκλέγονται οι δύο πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης.

Άρθρο 39: Ο/Η Πρόεδρος

1.      Ο/Η Πρόεδρος του Κόμματος εκπροσωπεί και εκφράζει επίσημα τις αρχές και θέσεις του Κόμματος.

2.      Προεδρεύει των συνεδριάσεων της Κεντρικής Επιτροπής, του Πολιτικού Γραφείου, της Πολιτικής Γραμματείας, του Έκτακτου και του Καταστατικού Συνεδρίου και όπου αλλού ορίζει το καταστατικό.

3.      Εποπτεύει και προΐσταται όλων των οργάνων του Κόμματος και επιβλέπει την εφαρμογή των αποφάσεων του Παγκύπριου Συνεδρίου, του Έκτακτου Παγκύπριου Συνεδρίου, του Καταστατικού Συνεδρίου, της Κεντρικής Επιτροπής  και του Πολιτικού Γραφείου.

4.      Ο/Η Πρόεδρος ή εξουσιοδοτούμενος από αυτόν/ην εκπρόσωπος, εκπροσωπεί το Κόμμα δικαστικά και εξώδικα για οποιονδήποτε θέμα συμπεριλαμβανομένων θεμάτων οικονομικής φύσης.

5.      Ο/Η Πρόεδρος εκπροσωπεί το Κόμμα στους κρατικούς, ημικρατικούς, τραπεζικούς ή οποιουσδήποτε άλλους οργανισμούς, είτε ορίζει εκπρόσωπό του και υπογράφει μαζί με τον Γενικό Διευθυντή κάθε συμβόλαιο, τραπεζικό έγγραφο, συμφωνία ή οποιονδήποτε άλλο έγγραφο που είναι απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία του Κόμματος.

6.      Προβαίνει σε οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες που προκύπτουν από τις εξουσίες που του παρέχονται από το παρόν καταστατικό.

7.      Ο/Η Πρόεδρος του Κόμματος έχει το δικαίωμα επιλογής συμβούλων επί διαφόρων θεμάτων, αφού πρώτα ενημερώσει το Πολιτικό Γραφείο. Οι σύμβουλοι του Προέδρου παρακάθονται στις Συνόδους της Κεντρικής Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.

8.      Ο/Η Πρόεδρος του Κόμματος έχει το δικαίωμα να προτείνει αριθμό υποψηφίων, ο οποίος θα καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή για τις Βουλευτικές εκλογές, τις Ευρωεκλογές και τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 40: Αναπληρωτής Πρόεδρος και Αντιπρόεδροι

1.      Ο/Η Αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Κόμματος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

2.      Ηγείται του εκλογικού επιτελείου σε περίοδο εκλογών.

3.      Οι δύο Αντιπρόεδροι εποπτεύουν την παραγωγή θέσεων σε Θεματικές Επιτροπές ή Γραφεία. Οι αρμοδιότητες τους κατανέμονται αμέσως μετά την εκλογή τους, με προτεραιότητα επιλογής αρχής γενομένης από τον πλέον υψηλόβαθμο.

Άρθρο 41: Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής

1.      Ο/Η Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Κόμματος είναι υπεύθυνος/η για τη σύγκληση του Πολιτικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, την ετοιμασία και κοινοποίηση της ημερήσιας διάταξης καθώς και την τήρηση των πραχτικών των συνεδριάσεων των δύο αυτών οργάνων.

2.      Είναι υπεύθυνος/η για την κοινοποίηση των αποφάσεων του Πολιτικού Γραφείου προς όλα τα  Όργανα και τις Οργανώσεις του Κόμματος.

3.      Σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή ετοιμάζουν την έκθεση δράσης και αφού εγκριθεί από την Κεντρική Επιτροπή την καταθέτει στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο.

Άρθρο 42: Γενικός Διευθυντής

Ο Γενικός Διευθυντής έχει αρμοδιότητες, καθήκοντα και ευθύνες όπως αυτές καθορίζονται στο καθηκοντολόγιο με βάση το οποίο προσελήφθηκε.

Επιπρόσθετα:

1.      Είναι επικεφαλής του διοικητικού μηχανισμού και φέρει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία όλων των γραφείων και υπηρεσιών του Κόμματος παγκυπρίως. Προΐσταται του προσωπικού που εργοδοτεί το Κόμμα, με οποιαδήποτε σύμβαση εργασίας ανεξαρτήτως υπηρεσιών, καθηκόντων ή εντολής και συνεργάζεται με τις Επαρχιακές Επιτροπές.

2.      Με οδηγίες του Προέδρου υπογράφει τα επίσημα έγγραφα του Κόμματος.

3.      Είναι υπεύθυνος για την διεκπεραίωση της αλληλογραφία.

4.      Δέχεται τις υποψηφιότητες των κομματικών υποψηφίων που διεκδικούν οποιαδήποτε ενδοκομματική εκλογή.

5.      Συμμετέχει σε όλα τα συλλογικά όργανα του Κόμματος, όπως προβλέπεται από το καταστατικό.

Άρθρο 43: Αντικατάσταση Αξιωματούχων

Όταν ο Πρόεδρος του Κόμματος παραιτηθεί ή λόγω αντικειμενικής αδυναμίας δεν είναι σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντα του, τίθεται σε εφαρμογή διαδικασία αντικατάστασής του, η οποία προβλέπει: Προκήρυξη από την Κεντρική Επιτροπή, εντός 40 ημερών, εκλογών για την ανάδειξη νέου Προέδρου. Στο διάστημα αυτό προεδρεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος.

Όταν ο/η Αναπληρωτής Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος παραιτηθεί ή λόγω αντικειμενικής αδυναμίας δεν είναι σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντα του, τίθεται σε εφαρμογή διαδικασία αντικατάστασής του/ της ως ακολούθως:

Εάν ο/η απερχόμενος Αναπληρωτής Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος εκτέλεσε λιγότερο από το ½ της θητείας του, τότε εντός 40 ημερών προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη νέου Αναπληρωτή Προέδρου ή Αντιπροέδρου.

Εάν ο/η απερχόμενος Αναπληρωτής Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος συμπλήρωσε πέραν από το ½ της προκαθορισμένης θητείας του, τότε ο νέος Αναπληρωτής Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή.

Οι υπόλοιποι αξιωματούχοι αντικαθίστανται με εκλογικές διαδικασίες στο αντίστοιχο σώμα από το οποίο έχουν εκλεγεί τηρουμένων των όσων προβλέπονται στη παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, όταν πρόκειται για αξιωματούχους οι οποίοι εκλέγονται απευθείας από  Επαρχιακή Συνδιάσκεψη.

Για τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και των Επαρχιακών Επιτροπών  αντικαθίστανται από τον  κατάλογο των επιλαχόντων κατά σειρά προτεραιότητας, τηρουμένης κατά το δυνατόν της ποσόστωσης που ισχύει για την εκπροσώπηση της Νεολαίας και των Γυναικών.

Μέλη συλλογικών οργάνων τα οποία αντικαθίστανται λόγω απουσιών ή οικειοθελούς αποχώρησης δεν δικαιούνται να διεκδικήσουν επανεκλογή στο ίδιο όργανο την επόμενη περίοδο.

Μέλη συλλογικών οργάνων τα οποία απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις ή έξη συνολικά αντικαθίστανται από τα όργανα.

Για όλες τις περιπτώσεις η θητεία αντικατάστασης είναι ίση με το υπόλοιπο της θητείας του αντικαθιστάμενου.

Άρθρο 44: Κομματικά και Πολιτειακά Αξιώματα

1.      Για το ύψος του Πολιτειακού αξιώματος που μπορεί να κατέχει ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής αποφασίζει η Κεντρική Επιτροπή.

2.      Αξιωματούχοι του Κόμματος που εκλέγονται ως Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι ή διορίζονται Υπουργοί παραιτούνται του αξιώματος τους.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Κοινοβουλευτισμός


Άρθρο 45: Κοινοβουλευτική Ομάδα

1.      Οι βουλευτές του Κόμματος αποτελούν την Κοινοβουλευτική του ομάδα.

2.      Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει την ευθύνη της προώθησης της πολιτικής και των προγραμματικών θέσεων του Κόμματος στο πλαίσιο της λειτουργίας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ειδικότερα:

3.      Μόνιμη επιδίωξη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας  είναι η προώθηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Κόμματος στη Βουλή των Αντιπροσώπων, προς όφελος του Κυπριακού λαού στο σύνολό του.

4.      Η Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεργασία με τα αρμόδια συλλογικά όργανα του Κόμματος καθορίζει τη στάση της στη Βουλή στο πλαίσιο της διακηρυγμένης αρχής του Κόμματος για ενιαία δράση.

5.      Η Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Κόμματος έχει την ευθύνη να επισημαίνει, διερευνά και προωθεί για επίλυση τα προβλήματα του συνόλου του λαού και να συμβάλει με τη δράση και συμπεριφορά της στην προαγωγή της ισονομίας και της αξιοκρατίας.

6.      Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δεν υπέχει θέση συντεταγμένου οργάνου του Κόμματος. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Κόμματος είναι δεσμευτικές για την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

7.      Για οποιαδήποτε θέματα λειτουργίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δεν ρυθμίζονται ή/και δεν προβλέπονται από το καταστατικό, αποφασίζει το Π.Γ. ή/και η Κ.Ε..

Άρθρο 46: Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

1.      Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κόμματος είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος. Τον αντικαθιστά ή τον αναπληρώνει ο Βουλευτής με το υψηλότερο ιεραρχικά κομματικό αξίωμα.

2.      Σε περίπτωση που δεν μπορεί να ισχύει η παραπάνω πρόνοια, η Κοινοβουλευτική Ομάδα στην πρώτη της συνεδρία μετά τη διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών, που συγκαλείται μέσα στην αμέσως επόμενη εβδομάδα από τις εκλογές, εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και τον Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.

3.      Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Εκφράζει τις θέσεις του Κόμματος στη Βουλή των Αντιπροσώπων και συντονίζει το έργο των Βουλευτών.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Οικονομικά


Άρθρο 47: Γραμματέας Οικονομικού

Ορίζεται από το Πολιτικό Γραφείο, το οποίο καθορίζει και τους όρους εντολής, μετά από εισήγηση του Προέδρου.

Άρθρο 48: Επιτροπή Οικονομικών

1.      Συστήνεται Επιτροπή Οικονομικών, η οποία αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη, τα οποία εγκρίνονται από το Πολιτικό Γραφείο, μετά από εισήγηση του Προέδρου.

2.      Στην Επιτροπή συμμετέχει και ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος.

3.      Καθήκοντα και όροι εντολής καθορίζονται από το Πολιτικό Γραφείο.

4.      Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τις ετοιμάζει εξουσιοδοτημένο Ελεγκτικό Γραφείο. Η Οικονομική Επιτροπή αφού τις ελέγξει  ενημερώνει το Πολιτικό Γραφείο. Οι εκθέσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα Οικονομικού και υποβάλλονται στον Έφορο Πολιτικών Κομμάτων σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Άρθρο 49: Επαγγελματικό Πολιτικό και Γραφειακό Προσωπικό.

Το Επαγγελματικό πολιτικό και Γραφειακό προσωπικό πρέπει να είναι μέλη του Κόμματος. Για το ύψος του Κομματικού και Πολιτειακού Αξιώματος που μπορεί να κατέχει  μέλος του επαγγελματικού πολιτικού προσωπικού αποφασίζει η Κεντρική Επιτροπή.

Επαγγελματικό πολιτικό και γραφειακό προσωπικό που επιθυμεί να εκλεγεί σε Πολιτειακό αξίωμα και προτίθεται να θέσει υποψηφιότητα οφείλει να απέχει από όλα τα εργασιακά του καθήκοντα για τρεις (3) μήνες πριν την εκλογική διαδικασία, εκτός αν η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος κρίνει αναγκαία την παρουσία του στο ψηφοδέλτιο.

Άρθρο 50: Οικονομικοί Πόροι

Οι πόροι του Κόμματος προέρχονται:

1.      Από τις συνδρομές των μελών, το ύψος των οποίων καθορίζεται από το Πολιτικό Γραφείο.

2.      Από τις τακτικές εισφορές μελών και φίλων του Κόμματος που καθορίζουν οι ίδιοι εθελοντικά ή από έκτακτες εισφορές.

3.      Από οικονομικές εξορμήσεις που οργανώνει η Κεντρική Επιτροπή και οι Επαρχιακές Επιτροπές. Οι Επαρχιακές Επιτροπές οργανώνουν οικονομικές εξορμήσεις μόνο μετά από έγκριση της Κεντρικής Επιτροπής.

4.      Από Κυβερνητικές χορηγίες.

5.      Από κέρδη που προέρχονται από πώληση οποιουδήποτε εντύπου που εκδίδει.

6.      Από εκδηλώσεις που οργανώνονται από τις οργανώσεις του Κόμματος.

7.      Από ειδικές εισφορές των στελεχών του Κόμματος που κατέχουν πολιτειακά αξιώματα, το ύψος των οποίων καθορίζεται για την κάθε περίπτωση από την Κεντρική Επιτροπή.

8.      Από δάνεια που μπορεί να συνάπτει επ΄ ονόματί του.

9.      Από την εγγραφή ή μεταβίβαση επ΄ ονόματι του ή επ΄ ονόματι συνδεδεμένων με αυτό νομικών προσώπων, ακίνητης περιουσίας και από την πώληση, ενοικίαση, διάθεση, διαχείριση, ανάπτυξη ή επιβάρυνσή της.

10.  Από τα τέλη εγγραφής στο Κόμμα.

Νοείται ότι οι οικονομικοί πόροι του Κόμματος πρέπει να συνάδουν με την εκάστοτε σχετική νομοθεσία.

Άρθρο 51: Οικονομική Διαφάνεια - Κοινωνική Λογοδοσία - Δημοσιότητα

Οι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Υπουργοί, Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι και μέλη Δημοτικών Συμβουλίων που είναι μέλη της ΕΔΕΚ ή εξελέγησαν με τα ψηφοδέλτια του Κόμματος, υποχρεούνται ανά διετία, από την εκλογή ή διορισμό τους, να καταθέτουν στον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής κατάσταση περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων.

Η κατάθεση των πιο πάνω καταστάσεων γίνεται εντός των πρώτων τεσσάρων (4) μηνών του έτους που ακολουθεί τη λήξη της διετίας.

Ο Γραμματέας της Κ.Ε. μεριμνά για την άμεση ανάρτηση όλων των πιο πάνω καταστάσεων στο διαδικτυακό τόπο της ΕΔΕΚ.

Οι ετήσιες ξεχωριστές, αλλά και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος και των συνδεδεμένων οργανώσεων δημοσιοποιούνται εντός της προβλεπόμενης από τον σχετικό νόμο νομοθεσίας.

Το Κόμμα εφαρμόζει τις σχετικές πρόνοιες του νόμου για εγγραφή και χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Ειδικές Διατάξεις


Άρθρο 52: Εκλογή Αξιωματούχων

Η εκλογή των αξιωματούχων και των μελών των διαφόρων συλλογικών οργάνων γίνεται πάντοτε με μυστική ψηφοφορία.

1.      Στις περιπτώσεις εκλογών πολυμελών οργάνων το μέλος δικαιούται να ψηφίσει από τους υποψηφίους αριθμό ίσο με το 70% του αριθμού των θέσεων που θα πληρωθούν. Ως πολυμελή όργανα ορίζονται τα όργανα, των οποίων ο αριθμός των μελών υπερβαίνει τα δέκα (10).

2.      Στις προεκλογικές περιόδους πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε οι Αξιωματούχοι να μη χρησιμοποιούν τον κομματικό μηχανισμό για προώθηση της προσωπικής τους υποψηφιότητας.

3.      Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών που προτίθενται να διεκδικήσουν πολιτειακό αξίωμα υποχρεούνται να αντικατασταθούν προσωρινά στο αξίωμα τους στο Κόμμα τρεις (3) μήνες πριν τις πολιτειακές εκλογές. Κατά την περίοδο αυτή τους αναπληρώνουν οι Αναπληρωτές Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Επαρχιακή Επιτροπή σε περίπτωση κωλύματος.

4.      Το ίδιο ισχύει και για τον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής.

5.      Στις Συνόδους της Κεντρικής Επιτροπής έχουν δικαίωμα παρουσίας χωρίς ψήφο και οι εκλεγμένοι Δήμαρχοι του Κόμματος.

Άρθρο 53: Κώδικας Δεοντολογίας

1.      Ο Κώδικας δεοντολογίας εγκρίνεται από την Κεντρική Επιτροπή και ρυθμίζει θέματα πολιτικής συμπεριφοράς υποψηφίων σε πολιτειακές και κομματικές εκλογές.

2.      Ο Κώδικας ρυθμίζει και θέματα που αφορούν το επαγγελματικό πολιτικό και γραφειακό προσωπικό, σε σχέση με τις εκάστοτε πολιτικές και κομματικές εκλογές.

Άρθρο 54: Περιορισμός θητειών

1.      Υιοθετείται περιορισμός ανά κομματικό αξίωμα σε δύο (2) θητείες για κάθε αξίωμα, συνεχόμενες ή διακεκομμένες, για τους αξιωματούχους και για τους προέδρους των Επαρχιακών Επιτροπών.

2.      Για τα πολιτειακά αξιώματα υιοθετείται περιορισμός σε δύο(2) θητείες συνεχόμενες ή διακεκομμένες με σύνολο 4 θητειών σε δύο (2) ή περισσότερα αξιώματα. Στον περιορισμό των κοινοβουλευτικών θητειών δεν περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος του Κόμματος κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Προέδρου.

3.      Για εκλεγμένους αξιωματούχους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σε περίπτωση που υπάρχουν ειδικοί λόγοι, η Κεντρική Επιτροπή με πλειοψηφία ¾ των μελών (παρόντων του 50% + 1 μελών), μετά από πρόταση του Π.Γ., μπορεί να παραχωρήσει το δικαίωμα για διεκδίκηση εκλογής για ακόμα μία (1) θητεία. Η ψηφοφορία θα είναι μυστική.

4.      Πολιτειακοί Αξιωματούχοι μπορούν να διεκδικήσουν επανεκλογή-τους στο ίδιο ή άλλο πολιτειακό αξιώματα, με την προϋπόθεση ότι έχουν πλήρως τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Κόμμα, όπως προβλέπει το καταστατικό και οι σχετικές αποφάσεις των συλλογικών οργάνων.

Άρθρο 55: Εσωτερικά Δημοψηφίσματα

Η Κεντρική Επιτροπή έχει δικαίωμα να προκηρύσσει μεταξύ των μελών του Κόμματος δημοψηφίσματα σε τοπικό, επαρχιακό ή παγκύπριο επίπεδο για τη λήψη συμβουλευτικών αποφάσεων για οποιονδήποτε θέμα, πολιτικό, εθνικό ή άλλο.

Άρθρο 56: Κοινωνία των Πολιτών - Εθελοντισμός - Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

1.      Η ΕΔΕΚ υποστηρίζει και ενισχύει τις πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών σε Τοπικό, Παγκύπριο, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.

2.      Υποστηρίζει και αναδεικνύει τον εθελοντισμό και τη δράση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Συμπληρωματικά Άρθρα


Άρθρο 57: Τροποποίηση του Καταστατικού

1.      Το παρόν Καταστατικό τροποποιείται μόνο από το Καταστατικό Συνέδριο του Κόμματος. Η τροποποίηση των άρθρων απαιτεί πλειοψηφία των 50% + 1 από τα παρόντα μέλη.

2.      Για τα Άρθρα 1 μέχρι 4, που αφορούν την πολιτική ταυτότητα του Κόμματος, για την τροποποίησή τους απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 από τα παρόντα μέλη. Εάν ο αριθμός των παρευρισκόμενων είναι μικρότερος των διακοσίων για να εγκριθεί θα πρέπει να γίνει δημοψήφισμα εντός δυο μηνών.

3.      Καταστατικό συνέδριο προκηρύσσεται σύμφωνα με το άρθρο 32.

Άρθρο 58: Ερμηνεία Καταστατικού

Για σκοπούς ερμηνείας του παρόντος Καταστατικού αποφασίζει η Κεντρική Επιτροπή.

Άρθρο 59: Καταστατική Έγκριση

Το Καταστατικό, όπως διαμορφώθηκε στις 30 Απριλίου 2017, τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε κατ΄ άρθρο και στο σύνολό του από το Καταστατικό Συνέδριο στις 23 Οκτωβρίου 2022. Περιέχει 9 Κεφάλαια και αριθμεί 59 άρθρα. Τίθεται άμεσα σε εφαρμογή από την ημέρα έγκρισής του.