Ο βασικός στόχος της Κύπρου και της Ελλάδας πρέπει να είναι να αποκλειστεί είτε άμεσα είτε έμμεσα η εμπλοκή της Τουρκίας στην διαχείριση του φυσικού αερίου της περιοχής
Δευτέρα 11.04.2022
Δευτέρα 11.04.2022, από Γραφείο Τύπου

Με αφορμή τη σημερινή Τριμερή Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ για την ενέργεια, επαναλαμβάνουμε πως η πρώτη επιλογή Κύπρου και Ελλάδας πρέπει να είναι ο αγωγός EastMed.

Στην περίπτωση που οι μελέτες δείξουν ότι πρέπει να αναζητηθούν εναλλακτικές επιλογές, τότε να εξεταστεί η περίπτωση υγροποίησης φυσικού αερίου στην περιοχή και η μεταφορά του σε υγροποιημένη μορφή στην Ευρώπη ή η επιλογή της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή και η μεταφορά της στην Ευρώπη μέσω του EuroAsia Interconnector.

Αυτό που έχει σημασία είναι ο βασικός στόχος της Κύπρου, και ευχόμαστε και της Ελλάδας, να είναι να αποκλειστεί είτε άμεσα είτε έμμεσα η εμπλοκή της Τουρκίας στην διαχείριση του φυσικού αερίου.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 11 Απριλίου 2022

Ανακοινώσεις