Σιζόπουλος και Παπαμελετίου αντάλλαξαν απόψεις για το κυπριακό και τα γεωστρατηγικά δεδομένα της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου
Παρασκευή 05.11.2021
Παρασκευή 05.11.2021, από Γραφείο Τύπου

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, είχε σήμερα μία πρώτη εθιμοτυπική συνάντηση με τον Έλληνα Πρέσβη, Ιωάννη Παπαμελετίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ ανέλυσε τις θέσεις του  κόμματος αναφορικά με την επίλυση του κυπριακού αλλά και ζητήματα που αφορούν ευρύτερα τα γεωστρατηγικά δεδομένα της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.

Επίσης αναπτύχθηκε το πώς, κατά την άποψη της ΕΔΕΚ, η Ελλάδα θα μπορούσε να ενισχύσει  την γεωστρατηγική της  παρουσία στον χώρο της Ανατολικής μεσογείου στο πλαίσιο της διαμόρφωσης μίας ενιαίας πολιτικής Ελλάδας και Κύπρου, η οποία να στηρίζεται στους τρεις πυλώνες που κατ’ επανάληψη δημοσιοποιήθηκαν από την πλευρά της ΕΔΕΚ: τον πολιτικό, τον ενεργειακό και στρατιωτικό πυλώνα.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 5 Νοεμβρίου 2021
 

 

Ανακοινώσεις