Η λύση του κυπριακού να οδηγεί σε ένα ευρωπαϊκό κράτος χωρίς διαχωρισμούς, με πλήρη κατοχύρωση των πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και του ευρωπαϊκού κεκτημένου
Τρίτη 21.09.2021
Τρίτη 21.09.2021, από Γραφείο Τύπου

Η ΕΔΕΚ εμμένει στην πρότασή της η λύση του κυπριακού να οδηγεί σε ένα ευρωπαϊκό κράτος:

  • χωρίς γεωγραφικό και πληθυσμιακό διαχωρισμό στη βάση εθνοτικής και θρησκευτικής προέλευσης,
  • με πλήρη κατοχύρωση των πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών
  • και πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε ολόκληρη την επικράτεια χωρίς παρεκκλίσεις.

Στο πλαίσιο της λύσης θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η απομάκρυνση των Βρετανικών Βάσεων.
Όλα τα υπόλοιπα δεν μπορούν να αποτελέσουν προτάσεις βιώσιμης λύσης του κυπριακού.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 21 Σεπτεμβρίου 2021
 

 

Ανακοινώσεις