Η ΕΔΕΚ επιμένει να διεκδικεί τον καταρτισμό λίστας που να περιλαμβάνει ποιοι έτυχαν ευνοϊκής δανειοδότησης, ή ευνοϊκής διαγραφής μέρους ή του συνόλου του δανείου τους από τον Συνεργατισμό
Παρασκευή 02.04.2021
Παρασκευή 02.04.2021, από Γραφείο Τύπου

Προς άρση κάθε παρερμηνείας για την τήρηση αποχής από πλευράς ΕΔΕΚ στη δημοσιοποίησή της «λίστας για τα κόκκινα δάνεια των ΠΕΠ στον Συνεργατισμό» σημειώνουμε τα εξής:

Ο λόγος για τον οποίο η ΕΔΕΚ τήρησε αποχή στο συγκεκριμένο θέμα δεν ήταν η διαφωνία της για θέματα δημοσιοποίησης ή διαφάνειας. Η ΕΔΕΚ τήρησε αποχή λόγω των ελλιπών στοιχείων που παρουσιάζει η λίστα και τα οποία ενδεχομένως να οδηγήσουν σε παρερμηνείες. Συγκεκριμένα, αυτό που η ΕΔΕΚ ζήτησε και επιθυμούσε είναι σε αυτή τη λίστα να περιλαμβάνονται άτομα, κόμματα ή εταιρείες συνδεδεμένες με κόμματα ή πολιτικά πρόσωπα τα οποία:

  • Έτυχαν ευνοϊκής δανειοδότησης, ή ευνοϊκής διαγραφής μέρους ή του συνόλου του δανείου τους.
  • Σε ότι αφορά τις εταιρείες να ανακοινωθούν και οι μέτοχοι των εταιρειών, το ποσοστό συμμετοχής τους και το ποσοστό των μετοχών που ο καθένας κατέχει.
  • Σε περίπτωση διαγραφής να αναφέρεται το ποσό του δανείου και τα ποσά που έτυχαν διαγραφής.

Τα πιο πάνω δεν περιλαμβάνονται στην λίστα. Γι’ αυτό και η ΕΔΕΚ ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και ενημέρωση ώστε να μπορέσει η λίστα αυτή να συμπεριλάβει τα άτομα ή και τις οργανώσεις που καταδεικνύουν τις περιπτώσεις ευνοϊκής δανειοδότησης ή και διαγραφής δανείων από τον Συνεργατισμό.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 2 Απριλίου 2021

 

Ανακοινώσεις