Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας
Χριστόδουλος Λευκαρίτης

Ο Χριστόδουλος Λευκαρίτης γεννήθηκε στα Λεύκαρα το 1954.

Εντάχθηκε στην Εθνική Φρουρά το 1972.

Έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις της Τουρκικής Εισβολής το 1974 ως Ανθυπολοχαγός.

Υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά όπου αφυπηρέτησε το 2003, με το βαθμό του Υποστράτηγου.

Είναι παντρεμένος με την Κούλλα. Έχει 2 θυγατέρες και 2 εγγονές. Κατοικά στη Λάρνακα.

Το 2003 εκλέγηκε Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής Λάρνακας μέχρι το 2014 και από το 2016 μέχρι το 2017.

Το 2017 εκλέγηκε Γενικός Οργανωτικός της ΕΔΕΚ για περίοδο 5 χρόνων.